بیوگرافی کامل محمد افشار

متن کامل بیوگرافی محمد افشار

«محمد افشار» در آثاری همچون «فراری»، «مجرد 40 ساله»، «جا به جا»، «نفرین»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «شیرهای جوان»، «کمکم کن»، «یورش»، «شبیخون»، «روی خط مرگ»، «سراب» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد افشار

«محمد افشار» در آثاری همچون «فراری»، «مجرد 40 ساله»، «جا به جا»، «نفرین»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «شیرهای جوان»، «کمکم کن»، «یورش»، «شبیخون»، «روی خط مرگ»، «سراب» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد افشار