بیوگرافی کامل هوشنگ هیهاوند

متن کامل بیوگرافی هوشنگ هیهاوند

«هوشنگ هیهاوند» در آثاری همچون «ساز و ستاره»، «شرقی»، «شهر زیبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ هیهاوند

«هوشنگ هیهاوند» در آثاری همچون «ساز و ستاره»، «شرقی»، «شهر زیبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1387
6.1
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ هیهاوند

آخرین مشارکت های کاربران