شرقی (1392)

102 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1392/11/30

«حامد»(عمار دهقانی) به عنوان کارگردان در یک گروه تئاتری فعالیت می کند. او به همراه نامزدش «خاطره» مشغول آماده کردن تئاتری هستند اما حامد که از کار خود راضی نیست ناگهان از ادامه‌ی کار کردن منصرف می شود. خاطره هم با دیدن این روحیه قصد جدا شدن از او را دارد. مادر حامد(فریبا کوثری) برای مقابله با شرایط بحرانی پسرش، او را ترغیب می کند که خاطرات مهاجرت او و پدرش(خسرو شکیبایی) را مرور کند. او با خواندن خاطرات متوجه شباهت‌هایی بین زندگی خودش و پدرش می شود و تصمیم می گیرد که خاطرات مادرش را به عنوان نمایش نامه روی صحنه ببرد.

«حامد»(عمار دهقانی) به عنوان کارگردان در یک گروه تئاتری فعالیت می کند. او به همراه نامزدش «خاطره» مشغول آماده کردن تئاتری هستند اما حامد که از کار خود راضی نیست ناگهان از ادامه‌ی کار کردن منصرف می شود. خاطره هم با دیدن این روحیه قصد جدا شدن از او را دارد. مادر حامد(فریبا کوثری) برای مقابله با شرایط بحرانی پسرش، او را ترغیب می کند که خاطرات مهاجرت او و پدرش(خسرو شکیبایی) را مرور کند. او با خواندن خاطرات متوجه شباهت‌هایی بین زندگی خودش و پدرش می شود و تصمیم می گیرد که خاطرات مادرش را به عنوان نمایش نامه روی صحنه ببرد.

سایر اطلاعات فیلم شرقی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

102 دقیقه

داستان

«حامد»(عمار دهقانی) به عنوان کارگردان در یک گروه تئاتری فعالیت می کند. او به همراه نامزدش «خاطره» مشغول آماده کردن تئاتری هستند اما حامد که از کار خود راضی نیست ناگهان از ادامه‌ی کار کردن منصرف می شود. خاطره هم با دیدن این روحیه قصد جدا شدن از او را دارد. مادر حامد(فریبا کوثری) برای مقابله با شرایط بحرانی پسرش، او را ترغیب می کند که خاطرات مهاجرت او و پدرش(خسرو شکیبایی) را مرور کند. او با خواندن خاطرات متوجه شباهت‌هایی بین زندگی خودش و پدرش می شود و تصمیم می گیرد که خاطرات مادرش را به عنوان نمایش نامه روی صحنه ببرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شرقی