بیوگرافی کامل مرتضی رحیمی

متن کامل بیوگرافی مرتضی رحیمی

«مرتضی رحیمی» در آثاری همچون «من»، «روایت سه گانه»، «نگین»، «آتش پنهان»، «اشک رقاصه»، «مشکل آقای اعتماد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرتضی رحیمی

«مرتضی رحیمی» در آثاری همچون «من»، «روایت سه گانه»، «نگین»، «آتش پنهان»، «اشک رقاصه»، «مشکل آقای اعتماد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1394
7.0
1382
7.0
1380
7.0
1369
7.0
1356
7.0
1356
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی رحیمی

آخرین مشارکت های کاربران