بیوگرافی کامل رحیم بلندی

متن کامل بیوگرافی رحیم بلندی

«رحیم بلندی» در آثاری همچون «سرگیجه»، «سارای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رحیم بلندی

«رحیم بلندی» در آثاری همچون «سرگیجه»، «سارای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.2
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رحیم بلندی