بیوگرافی کامل ابوالفضل باخجری

متن کامل بیوگرافی ابوالفضل باخجری

«ابوالفضل باخجری» در آثاری همچون «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابوالفضل باخجری

«ابوالفضل باخجری» در آثاری همچون «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابوالفضل باخجری

آخرین مشارکت های کاربران