بیوگرافی کامل حمید رامشه

متن کامل بیوگرافی حمید رامشه

«حمید رامشه» در آثاری همچون «عزیزم من کوک نیستم»، «شهرت»، «تو را دوست دارم»، «طوطیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید رامشه

«حمید رامشه» در آثاری همچون «عزیزم من کوک نیستم»، «شهرت»، «تو را دوست دارم»، «طوطیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1380
7.0
1379
0.0
1378
5.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید رامشه