طوطیا (1377)

99 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1377/12/29

اختلاف میان «سیاوش»(فریبرز عرب نیا) و «شقایق»(شقایق فراهانی) بر سرانجام دادن کارهای خانه بالا می گیرد و شقایق با قهر به خانه ی پدرش می رود. شقایق مدیر عامل یک شرکت است و مشغول ساختن یک مجتمع پزشکی تخصصی کودکان است. سیاوش نیز در حال آماده شدن برای امتحان تخصصی دکترا است. در این میان «طوطیا»(آیدا مطلبی) دختر آن ها در یک حادثه ای از ترس پدر از بلندی سقوط می کند ودچار نقص عضو می شود.درگیری ذهنی مرد بر سر این مساله او را تا بیمارستان اعصاب و روان می کشاند و ماجراهایی را نیز با خود به دنبال دارد. از «آیدا مطلبی» در هفدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در نقش «طوطیا» تقدیر به عمل آمد.

اختلاف میان «سیاوش»(فریبرز عرب نیا) و «شقایق»(شقایق فراهانی) بر سرانجام دادن کارهای خانه بالا می گیرد و شقایق با قهر به خانه ی پدرش می رود. شقایق مدیر عامل یک شرکت است و مشغول ساختن یک مجتمع پزشکی تخصصی کودکان است. سیاوش نیز در حال آماده شدن برای امتحان تخصصی دکترا است. در این میان «طوطیا»(آیدا مطلبی) دختر آن ها در یک حادثه ای از ترس پدر از بلندی سقوط می کند ودچار نقص عضو می شود.درگیری ذهنی مرد بر سر این مساله او را تا بیمارستان اعصاب و روان می کشاند و ماجراهایی را نیز با خود به دنبال دارد. از «آیدا مطلبی» در هفدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در نقش «طوطیا» تقدیر به عمل آمد.

جوایز طوطیا
جوایز طوطیا
جوایز طوطیا
طوطیا در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم طوطیا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

اختلاف میان «سیاوش»(فریبرز عرب نیا) و «شقایق»(شقایق فراهانی) بر سرانجام دادن کارهای خانه بالا می گیرد و شقایق با قهر به خانه ی پدرش می رود. شقایق مدیر عامل یک شرکت است و مشغول ساختن یک مجتمع پزشکی تخصصی کودکان است. سیاوش نیز در حال آماده شدن برای امتحان تخصصی دکترا است. در این میان «طوطیا»(آیدا مطلبی) دختر آن ها در یک حادثه ای از ترس پدر از بلندی سقوط می کند ودچار نقص عضو می شود.درگیری ذهنی مرد بر سر این مساله او را تا بیمارستان اعصاب و روان می کشاند و ماجراهایی را نیز با خود به دنبال دارد. از «آیدا مطلبی» در هفدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در نقش «طوطیا» تقدیر به عمل آمد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل طوطیا