بیوگرافی کامل ساناز کمالوند

متن کامل بیوگرافی ساناز کمالوند

«ساناز کمالوند» در آثاری همچون «بدون اجازه»، «دختران»، «خروس جنگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ساناز کمالوند

«ساناز کمالوند» در آثاری همچون «بدون اجازه»، «دختران»، «خروس جنگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1388
6.6
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ساناز کمالوند

آخرین مشارکت های کاربران