بیوگرافی کامل سعید دهقان

متن کامل بیوگرافی سعید دهقان

«سعید دهقان» در آثاری همچون «تردید»، «چارچنگولی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید دهقان

«سعید دهقان» در آثاری همچون «تردید»، «چارچنگولی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1387
5.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید دهقان