بیوگرافی کامل اعظم علی‌پور

متن کامل بیوگرافی اعظم علی‌پور

«اعظم علی‌پور» در آثاری همچون «باد در علفزار می پیچید»، «زخم شانه حوا»، «سفر»، «خلع سلاح»، «عصیان»، «مرغابی وحشی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اعظم علی‌پور

«اعظم علی‌پور» در آثاری همچون «باد در علفزار می پیچید»، «زخم شانه حوا»، «سفر»، «خلع سلاح»، «عصیان»، «مرغابی وحشی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
7.0
1386
0.0
1373
0.0
1373
0.0
1372
0.0
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اعظم علی‌پور

آخرین مشارکت های کاربران