تاریخ اکران: 1374/09/01

زمان موشک‌باران است و «فرهاد»(داریوش فرهنگ) به همراه همسر دومش«پری»(فاطمعه معتمدآریا) و پدر و دو فرزندش عازم شمال می شوند. در راه تصادف شدیدی می‌کنند و این موضوع باعث عصبی‌شدن فرهاد می‌شود. آن‌ها در ویلای«بی‌بی»(فرخ لقا هوشمند) ساکن می‌شوند. پری هرروز با بی‌بی برای چراندن گاوها به «مه سر» می‌رود. اما خستگی و فشار عصبی فرهاد او را کلافه کرده تا این که یک روز صبح برای آرامش خودش، فارغ از فرزندان و شوهرش تصمیمی‌می گیرد.

زمان موشک‌باران است و «فرهاد»(داریوش فرهنگ) به همراه همسر دومش«پری»(فاطمعه معتمدآریا) و پدر و دو فرزندش عازم شمال می شوند. در راه تصادف شدیدی می‌کنند و این موضوع باعث عصبی‌شدن فرهاد می‌شود. آن‌ها در ویلای«بی‌بی»(فرخ لقا هوشمند) ساکن می‌شوند. پری هرروز با بی‌بی برای چراندن گاوها به «مه سر» می‌رود. اما خستگی و فشار عصبی فرهاد او را کلافه کرده تا این که یک روز صبح برای آرامش خودش، فارغ از فرزندان و شوهرش تصمیمی‌می گیرد.

جوایز سفر
جوایز سفر
جوایز سفر
سفر در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سفر

حاشیه ها
  • فیلم‌نامه این فیلم توسط «عباس کیارستمی» نوشته شده است.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

64 دقیقه

داستان

زمان موشک‌باران است و «فرهاد»(داریوش فرهنگ) به همراه همسر دومش«پری»(فاطمعه معتمدآریا) و پدر و دو فرزندش عازم شمال می شوند. در راه تصادف شدیدی می‌کنند و این موضوع باعث عصبی‌شدن فرهاد می‌شود. آن‌ها در ویلای«بی‌بی»(فرخ لقا هوشمند) ساکن می‌شوند. پری هرروز با بی‌بی برای چراندن گاوها به «مه سر» می‌رود. اما خستگی و فشار عصبی فرهاد او را کلافه کرده تا این که یک روز صبح برای آرامش خودش، فارغ از فرزندان و شوهرش تصمیمی‌می گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سفر