بیوگرافی کامل محمد یگانه

متن کامل بیوگرافی محمد یگانه

«محمد یگانه» در آثاری همچون «یحیی»، «تنها در تهران»، «گمشدگان»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «معمای شاه»، «شهرزاد»، «طفلان مسلم»، «مختارنامه»، «ثقه الاسلام»، «آخرین تک سوار»، «آقای شانس»، «خانه خلوت»، «شنگول و منگول» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد یگانه

«محمد یگانه» در آثاری همچون «یحیی»، «تنها در تهران»، «گمشدگان»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «معمای شاه»، «شهرزاد»، «طفلان مسلم»، «مختارنامه»، «ثقه الاسلام»، «آخرین تک سوار»، «آقای شانس»، «خانه خلوت»، «شنگول و منگول» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد یگانه