شنگول و منگول (1369)

81 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1369/03/16
کارگردان: پرویز صبری

معلمی (افسانه بایگان) برای شاگردان خردسالش داستان شنگول و منگول را اینگونه تعریف می کند. شیر که سلطان جنگل است، بین روباه و گرگ مسابقه ای برقرار می کند که هرکس زودتر توانست غذای لذیذی برای او فراهم کند، دستیار او می شود.

معلمی (افسانه بایگان) برای شاگردان خردسالش داستان شنگول و منگول را اینگونه تعریف می کند. شیر که سلطان جنگل است، بین روباه و گرگ مسابقه ای برقرار می کند که هرکس زودتر توانست غذای لذیذی برای او فراهم کند، دستیار او می شود.

سایر اطلاعات فیلم شنگول و منگول

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

81 دقیقه

داستان

معلمی (افسانه بایگان) برای شاگردان خردسالش داستان شنگول و منگول را اینگونه تعریف می کند. شیر که سلطان جنگل است، بین روباه و گرگ مسابقه ای برقرار می کند که هرکس زودتر توانست غذای لذیذی برای او فراهم کند، دستیار او می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شنگول و منگول

آخرین مشارکت های کاربران