بیوگرافی کامل علی نصیری

متن کامل بیوگرافی علی نصیری

«علی نصیری» در آثاری همچون «گمشدگان»، «بودن یا نبودن»، «تارهای نامریی»، «بلوغ»، «نامه‌های باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی نصیری

«علی نصیری» در آثاری همچون «گمشدگان»، «بودن یا نبودن»، «تارهای نامریی»، «بلوغ»، «نامه‌های باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
7.0
1377
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی نصیری