بیوگرافی کامل مجید علی زاده

متن کامل بیوگرافی مجید علی زاده

«مجید علی زاده» در آثاری همچون «جرم»، «چشمک»، «رئیس»، «عاشق»، «پسران آجری»، «سوغات فرنگ»، «عطش»، «قلبهای ناآرام»، «پرستوهای عاشق»، «تکیه بر باد»، «فاتح دل‌ها» به عنوان «بازیگر»، «عکاس»، «دستیار فیلمبردار»، «تصویربردار پشت صحنه»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید علی زاده

«مجید علی زاده» در آثاری همچون «جرم»، «چشمک»، «رئیس»، «عاشق»، «پسران آجری»، «سوغات فرنگ»، «عطش»، «قلبهای ناآرام»، «پرستوهای عاشق»، «تکیه بر باد»، «فاتح دل‌ها» به عنوان «بازیگر»، «عکاس»، «دستیار فیلمبردار»، «تصویربردار پشت صحنه»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1389
7.0
1387
6.7
1385
7.0
1385
7.0
1385
7.0
1385
5.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1357
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید علی زاده

آخرین مشارکت های کاربران