چشمک (1388)

84 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1388/05/14

عزیزآقا کله‌پز (اکبر عبدی) به رغم بچه‌دار نشدن با همسرش (حدیث فولادوند) زندگی خوبی دارد. خانم پزشکی (افسانه بایگان) که دوست همسر عزیزآقاست، به دلیل رفتن شوهر و بچه‌اش به خارج از کشور دچار افسردگی‌ست و قصد دارد کودکی را به فرزندی قبول کند. این در حالی‌‌ست که برای این‌کار باید متاهل شود. او در این بین از عزیزآقا یاد می‌کند.

عزیزآقا کله‌پز (اکبر عبدی) به رغم بچه‌دار نشدن با همسرش (حدیث فولادوند) زندگی خوبی دارد. خانم پزشکی (افسانه بایگان) که دوست همسر عزیزآقاست، به دلیل رفتن شوهر و بچه‌اش به خارج از کشور دچار افسردگی‌ست و قصد دارد کودکی را به فرزندی قبول کند. این در حالی‌‌ست که برای این‌کار باید متاهل شود. او در این بین از عزیزآقا یاد می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم چشمک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

84 دقیقه

داستان

عزیزآقا کله‌پز (اکبر عبدی) به رغم بچه‌دار نشدن با همسرش (حدیث فولادوند) زندگی خوبی دارد. خانم پزشکی (افسانه بایگان) که دوست همسر عزیزآقاست، به دلیل رفتن شوهر و بچه‌اش به خارج از کشور دچار افسردگی‌ست و قصد دارد کودکی را به فرزندی قبول کند. این در حالی‌‌ست که برای این‌کار باید متاهل شود. او در این بین از عزیزآقا یاد می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل چشمک