بیوگرافی کامل شیرین ایزدی

متن کامل بیوگرافی شیرین ایزدی

«شیرین ایزدی» در آثاری همچون «بعدازظهر سگی سگی»، «قرنطینه»، «پاپیتال»، «قارچ سمی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شیرین ایزدی

«شیرین ایزدی» در آثاری همچون «بعدازظهر سگی سگی»، «قرنطینه»، «پاپیتال»، «قارچ سمی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1386
7.0
1385
6.9
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شیرین ایزدی

آخرین مشارکت های کاربران