بیوگرافی کامل مهدی کرشته

متن کامل بیوگرافی مهدی کرشته

«مهدی کرشته» در آثاری همچون «خانه‌ای روی آب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی کرشته

«مهدی کرشته» در آثاری همچون «خانه‌ای روی آب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.4
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی کرشته