بیوگرافی کامل میترا صالحی‌مهربان

متن کامل بیوگرافی میترا صالحی‌مهربان

«میترا صالحی‌مهربان» در آثاری همچون «حکم»، «تیک تاک» به عنوان «بازیگر»، «عکاس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میترا صالحی‌مهربان

«میترا صالحی‌مهربان» در آثاری همچون «حکم»، «تیک تاک» به عنوان «بازیگر»، «عکاس» حضور داشته است.

فیلموگرافی میترا صالحی‌مهربان

(+ اضافه کردن اثر به سوابق میترا صالحی‌مهربان)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.4
1371
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میترا صالحی‌مهربان

آخرین مشارکت های کاربران