بیوگرافی کامل مرتضی یعقوبی

متن کامل بیوگرافی مرتضی یعقوبی

«مرتضی یعقوبی» در آثاری همچون «آمین خواهیم گفت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرتضی یعقوبی

«مرتضی یعقوبی» در آثاری همچون «آمین خواهیم گفت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی یعقوبی

آخرین مشارکت های کاربران