بیوگرافی کامل شلاله خدایی

متن کامل بیوگرافی شلاله خدایی

«شلاله خدایی» در آثاری همچون «سربازهای جمعه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شلاله خدایی

«شلاله خدایی» در آثاری همچون «سربازهای جمعه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شلاله خدایی

آخرین مشارکت های کاربران