بیوگرافی کامل امید هاشمی

متن کامل بیوگرافی امید هاشمی

«امید هاشمی» در آثاری همچون «چارچنگولی»، «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امید هاشمی

«امید هاشمی» در آثاری همچون «چارچنگولی»، «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1387
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امید هاشمی