بیوگرافی کامل محمدتقی ذبیحی

متن کامل بیوگرافی محمدتقی ذبیحی

«محمدتقی ذبیحی» در آثاری همچون «من و زیبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدتقی ذبیحی

«محمدتقی ذبیحی» در آثاری همچون «من و زیبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدتقی ذبیحی