بیوگرافی کامل مجتبی راعی

متن کامل بیوگرافی مجتبی راعی

«مجتبی راعی» در آثاری همچون «پله پله تا ملاقات شیطان»، «ترنج»، «عصر روز دهم»، «فرش ایرانی»، «سفر به هیدالو»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «جنگجوی پیروز»، «تولد یک پروانه»، «غزال»، «جای امن»، «تونل»، «تابستان ۵۸»، «انسان و اسلحه»، «آوان»، «مرزی برای زندگی»، «اینجا کجاست»، «گیتا» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «تدوین‌گر»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجتبی راعی

«مجتبی راعی» در آثاری همچون «پله پله تا ملاقات شیطان»، «ترنج»، «عصر روز دهم»، «فرش ایرانی»، «سفر به هیدالو»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «جنگجوی پیروز»، «تولد یک پروانه»، «غزال»، «جای امن»، «تونل»، «تابستان ۵۸»، «انسان و اسلحه»، «آوان»، «مرزی برای زندگی»، «اینجا کجاست»، «گیتا» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «تدوین‌گر»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

جوایز مجتبی راعی
جوایز مجتبی راعی
جوایز مجتبی راعی
مجتبی راعی در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
7.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1375
7.0
1371
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
5.0
1375
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1394
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجتبی راعی

آخرین مشارکت های کاربران