تولد یک پروانه (1378)

101 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1378/09/17
کارگردان: مجتبی راعی

این فیلم در سه اپیزود روایت می‌شود. اپیزود اول با نام «تولد» داستان«اسماعیل»(محمود نظرعلیان) است که در انتظار زایمان همسرش به سر می برد و نگران این‌که این‌بار نیز فرزندش مرده به دنیا بی‌آید. او با فرزند خوانده هایش با خشم رفتار می کند. فرزندان از ترس به تاکستانی پناه می برند. اما اتفاقی باعث می‌شود که اسماعیل به جستجوی فرزندخوانده‌هایش بی‌آید. اپیزود دوم این فیلم«راه» است که سرگذشت «ماندنی»(جعفر رستمی) پسری است که بر خلاف نظر خانواده به زیارت می رود. در راه پیرمردی از او می‌خواهد که ظرف آبی را به خادم امامزاده برساند. و در این مسیر او با حقایق زیادی روبه‌رو می‌شود. «پروانه» نام اپیزود سوم فیلم است و قصه ی معلمی به نام«سید شهاب‌الدین»(حامد منافی‌زاده) شهر را رها می‌کند و برای آموزش قرآن به کودکان به روستایی می رود. اما به طور تصادفی تمام وقایعی که برای افراد روستا پیش‌بینی می‌کند همگی به وقوع می‌پیوندد.

این فیلم در سه اپیزود روایت می‌شود. اپیزود اول با نام «تولد» داستان«اسماعیل»(محمود نظرعلیان) است که در انتظار زایمان همسرش به سر می برد و نگران این‌که این‌بار نیز فرزندش مرده به دنیا بی‌آید. او با فرزند خوانده هایش با خشم رفتار می کند. فرزندان از ترس به تاکستانی پناه می برند. اما اتفاقی باعث می‌شود که اسماعیل به جستجوی فرزندخوانده‌هایش بی‌آید. اپیزود دوم این فیلم«راه» است که سرگذشت «ماندنی»(جعفر رستمی) پسری است که بر خلاف نظر خانواده به زیارت می رود. در راه پیرمردی از او می‌خواهد که ظرف آبی را به خادم امامزاده برساند. و در این مسیر او با حقایق زیادی روبه‌رو می‌شود. «پروانه» نام اپیزود سوم فیلم است و قصه ی معلمی به نام«سید شهاب‌الدین»(حامد منافی‌زاده) شهر را رها می‌کند و برای آموزش قرآن به کودکان به روستایی می رود. اما به طور تصادفی تمام وقایعی که برای افراد روستا پیش‌بینی می‌کند همگی به وقوع می‌پیوندد.

جوایز تولد یک پروانه
جوایز تولد یک پروانه
جوایز تولد یک پروانه
تولد یک پروانه در جشنواره های مختلف 16 بار کاندید شده و 10 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم تولد یک پروانه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

این فیلم در سه اپیزود روایت می‌شود. اپیزود اول با نام «تولد» داستان«اسماعیل»(محمود نظرعلیان) است که در انتظار زایمان همسرش به سر می برد و نگران این‌که این‌بار نیز فرزندش مرده به دنیا بی‌آید. او با فرزند خوانده هایش با خشم رفتار می کند. فرزندان از ترس به تاکستانی پناه می برند. اما اتفاقی باعث می‌شود که اسماعیل به جستجوی فرزندخوانده‌هایش بی‌آید. اپیزود دوم این فیلم«راه» است که سرگذشت «ماندنی»(جعفر رستمی) پسری است که بر خلاف نظر خانواده به زیارت می رود. در راه پیرمردی از او می‌خواهد که ظرف آبی را به خادم امامزاده برساند. و در این مسیر او با حقایق زیادی روبه‌رو می‌شود. «پروانه» نام اپیزود سوم فیلم است و قصه ی معلمی به نام«سید شهاب‌الدین»(حامد منافی‌زاده) شهر را رها می‌کند و برای آموزش قرآن به کودکان به روستایی می رود. اما به طور تصادفی تمام وقایعی که برای افراد روستا پیش‌بینی می‌کند همگی به وقوع می‌پیوندد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تولد یک پروانه

آخرین مشارکت های کاربران