بیوگرافی کامل مهرداد مجیدی

در: ایران سنندج ، ،

متن کامل بیوگرافی مهرداد مجیدی

«مهرداد مجیدی» در آثاری همچون «بروا» به عنوان «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهرداد مجیدی

«مهرداد مجیدی» در آثاری همچون «بروا» به عنوان «تهیه‌کننده» حضور داشته است.

جوایز مهرداد مجیدی
جوایز مهرداد مجیدی
جوایز مهرداد مجیدی
مهرداد مجیدی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهرداد مجیدی