بیوگرافی کامل امیر ارشیامصری

متن کامل بیوگرافی امیر ارشیامصری

«امیر ارشیامصری» در آثاری همچون «هرچی خدا بخواد» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر ارشیامصری

«امیر ارشیامصری» در آثاری همچون «هرچی خدا بخواد» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر ارشیامصری

آخرین مشارکت های کاربران