بیوگرافی کامل سهند جاهد

متن کامل بیوگرافی سهند جاهد

«سهند جاهد» در آثاری همچون «آچمز»، «کمی دور کمی نزدیک»، «رویای سینما»، «یک وجب از آسمان»، «تقاطع» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سهند جاهد

«سهند جاهد» در آثاری همچون «آچمز»، «کمی دور کمی نزدیک»، «رویای سینما»، «یک وجب از آسمان»، «تقاطع» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سهند جاهد