بیوگرافی کامل غلام‌رضا فرجی

در: ایران ، ،

متن کامل بیوگرافی غلام‌رضا فرجی

غلام‌رضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش است.

متن کامل بیوگرافی غلام‌رضا فرجی

غلام‌رضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1393
7.2
1389
7.0
1388
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام‌رضا فرجی