بیوگرافی کامل لیلا عزیزی

متن کامل بیوگرافی لیلا عزیزی

«لیلا عزیزی» در آثاری همچون «به وقت شام»، «ماه و پلنگ»، «مسلخ»، «ارتباط خانوادگی»، «خروس جنگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لیلا عزیزی

«لیلا عزیزی» در آثاری همچون «به وقت شام»، «ماه و پلنگ»، «مسلخ»، «ارتباط خانوادگی»، «خروس جنگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لیلا عزیزی