بیوگرافی کامل دانیال عظیمی

متن کامل بیوگرافی دانیال عظیمی

«دانیال عظیمی» در آثاری همچون «تهران 1500» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی دانیال عظیمی

«دانیال عظیمی» در آثاری همچون «تهران 1500» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های دانیال عظیمی

آخرین مشارکت های کاربران