بیوگرافی کامل مجید مطلبی

متن کامل بیوگرافی مجید مطلبی

«مجید مطلبی» در آثاری همچون «لتیان»، «سرخ پوست»، «هت تریک»، «چاله»، «نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا»، «نهنگ عنبر»، «یک عاشقانه ساده»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «معصومیت از دست رفته» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «عکاس»، «امور فنی صدا» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید مطلبی

«مجید مطلبی» در آثاری همچون «لتیان»، «سرخ پوست»، «هت تریک»، «چاله»، «نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا»، «نهنگ عنبر»، «یک عاشقانه ساده»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «معصومیت از دست رفته» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «عکاس»، «امور فنی صدا» حضور داشته است.

جوایز مجید مطلبی
جوایز مجید مطلبی
جوایز مجید مطلبی
مجید مطلبی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1397
7.2
1396
7.0
1395
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1395
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1395
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید مطلبی

آخرین مشارکت های کاربران