بیوگرافی کامل فرشته آلوسی

متن کامل بیوگرافی فرشته آلوسی

«فرشته آلوسی» در آثاری همچون «حریر»، «مه گل»، «عصر یخبندان»، «آخرین بازی»، «افسونگر»، «انسان ها»، «زبان مادری» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرشته آلوسی

«فرشته آلوسی» در آثاری همچون «حریر»، «مه گل»، «عصر یخبندان»، «آخرین بازی»، «افسونگر»، «انسان ها»، «زبان مادری» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
اکران شده
0.0
1397
7.4
1393
0.0
1393
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
7.0
اکران شده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرشته آلوسی

آخرین مشارکت های کاربران