بیوگرافی کامل جمشید آهنگرانی

متن کامل بیوگرافی جمشید آهنگرانی

«جمشید آهنگرانی» در آثاری همچون «شبیخون»، «جوانمرد»، «توچال»، «زندان زنان»، «خفاش»، «خواهران غریب»، «گروگان»، «بهشت پنهان»، «آخرین بندر»، «دندان مار»، «گراند سینما»، «بیگانه ای در شهر»، «سرب»، «تابلویی برای عشق» به عنوان «کارگردان»، «بازنویسی فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جمشید آهنگرانی

«جمشید آهنگرانی» در آثاری همچون «شبیخون»، «جوانمرد»، «توچال»، «زندان زنان»، «خفاش»، «خواهران غریب»، «گروگان»، «بهشت پنهان»، «آخرین بندر»، «دندان مار»، «گراند سینما»، «بیگانه ای در شهر»، «سرب»، «تابلویی برای عشق» به عنوان «کارگردان»، «بازنویسی فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

جوایز جمشید آهنگرانی
جوایز جمشید آهنگرانی
جوایز جمشید آهنگرانی
جمشید آهنگرانی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
5.5
1379
0.0
1376
0.0
1376
7.0
1375
7.0
1374
7.0
1374
0.0
1373
7.0
1373
7.0
1368
7.1
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
5.5
1379
0.0
1376
0.0
1376
7.0
1375
7.0
1374
7.0
1374
7.0
1373
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جمشید آهنگرانی

آخرین مشارکت های کاربران