گراند سینما (1368)

93 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1368/02/17
کارگردان: حسن هدایت‌
سوپر استارها: مرتضی احمدی

داستان این فیلم به سینماداری در ایران می‌پردازد. «موسیو روسی خان» (قاسم سیف) و «موسیو آقایوف» (عزت الله انتظامی) در سفارت خانه‌های روسیه تزاری و بریتانیای کبیر کار می‌کنند. آن‌ها برای توسعه‌ی سینماداری مدام در حال کشمکش با یکدیگرند. یکی از مجاهدان مشروطه «قراچه داغی» جوانی را به نام«معلا» ترغیب می‌کند که در راه سینما خود را گرفتار نکند. اما همه چیز با هجوم مجاهدان به تهران و تسخیر شهر تغییر می‌کند.

داستان این فیلم به سینماداری در ایران می‌پردازد. «موسیو روسی خان» (قاسم سیف) و «موسیو آقایوف» (عزت الله انتظامی) در سفارت خانه‌های روسیه تزاری و بریتانیای کبیر کار می‌کنند. آن‌ها برای توسعه‌ی سینماداری مدام در حال کشمکش با یکدیگرند. یکی از مجاهدان مشروطه «قراچه داغی» جوانی را به نام«معلا» ترغیب می‌کند که در راه سینما خود را گرفتار نکند. اما همه چیز با هجوم مجاهدان به تهران و تسخیر شهر تغییر می‌کند.

جوایز گراند سینما
جوایز گراند سینما
جوایز گراند سینما
گراند سینما در جشنواره های مختلف 6 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم گراند سینما

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

داستان این فیلم به سینماداری در ایران می‌پردازد. «موسیو روسی خان» (قاسم سیف) و «موسیو آقایوف» (عزت الله انتظامی) در سفارت خانه‌های روسیه تزاری و بریتانیای کبیر کار می‌کنند. آن‌ها برای توسعه‌ی سینماداری مدام در حال کشمکش با یکدیگرند. یکی از مجاهدان مشروطه «قراچه داغی» جوانی را به نام«معلا» ترغیب می‌کند که در راه سینما خود را گرفتار نکند. اما همه چیز با هجوم مجاهدان به تهران و تسخیر شهر تغییر می‌کند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گراند سینما

آخرین مشارکت های کاربران