بیوگرافی کامل شراره سروش

متن کامل بیوگرافی شراره سروش

«شراره سروش» در آثاری همچون «هلن»، «روسی»، «بیوگرافی»، «مردی که اسب شد»، «همه چیز برای فروش» به عنوان «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شراره سروش

«شراره سروش» در آثاری همچون «هلن»، «روسی»، «بیوگرافی»، «مردی که اسب شد»، «همه چیز برای فروش» به عنوان «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس» حضور داشته است.

جوایز شراره سروش
جوایز شراره سروش
جوایز شراره سروش
شراره سروش در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.6
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
7.0
1395
6.6
1394
5.1
1393
6.6
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
7.0
1395
6.6
1394
5.1
1393
6.6
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شراره سروش