بیوگرافی کامل فریبا ترکاشوند

متن کامل بیوگرافی فریبا ترکاشوند

«فریبا ترکاشوند» در آثاری همچون «عینک»، «رسوایی 2»، «صله سحر»، «مثبت دات منفی»، «آینه درون»، «رسوایی»، «نصف مال من نصف مال تو»، «اخراجی‌ها»، «شب برهنه»، «آقای رییس جمهور»، «ازدواج غیابی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا ترکاشوند

«فریبا ترکاشوند» در آثاری همچون «عینک»، «رسوایی 2»، «صله سحر»، «مثبت دات منفی»، «آینه درون»، «رسوایی»، «نصف مال من نصف مال تو»، «اخراجی‌ها»، «شب برهنه»، «آقای رییس جمهور»، «ازدواج غیابی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا ترکاشوند

آخرین مشارکت های کاربران