بیوگرافی کامل میثم اکبری

متن کامل بیوگرافی میثم اکبری

«میثم اکبری» در آثاری همچون «نسل سوخته»، «مجنون»، «مهتاب روی سکو» به عنوان «بازیگر»، «هنرور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میثم اکبری

«میثم اکبری» در آثاری همچون «نسل سوخته»، «مجنون»، «مهتاب روی سکو» به عنوان «بازیگر»، «هنرور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1378
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میثم اکبری