نسل سوخته (1379)

122 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1379/07/06

فیلمی با ساختاری اپیزودیک و ساخته رسول ملا قلی پور یک درام جنایی است که اینگونه روایت می شود: قصه اول: ستاره اسدی (نیکی کریمی) پرستار نوه ی معلول یکی از بازماندگان قجری است. او مورد توجه شاهزاده پیر (سعید پورصمیمی) و خواجه خانه (حبیب دهقان نسب) قرار می گیرد و حسادت کلفت خانه را بر می انگیزد. اما نوه ی معلول با نوشته اسرار شاهزاده را بازگو می کند و به همین دلیل به سرنوشت وحشتناکی دچار می شود. قصه دوم : ستاره برای خرج عمل دخترش نسیم، احتیاج به پول دارد. او به قصد اخاذی، سوار تاکسی می شود و با چاقویی احمد (آتیلا پسیانی) راننده را تهدید می کند. اما سرنوشت تلخی در انتظار ستاره است. قصه سوم: نسیم به اتفاق دوستانش (امیرحسین صدیق و سیامک انصاری) تصمیم به سرقت از جواهرفروشی می گیرد. این جریان مصادف با تظاهرات سیاسی در خیابان است. مغازه دار و سارقین کشته و به عمارت شاه نشین منتقل می شوند اما نسیم در میان اجساد زنده است.

فیلمی با ساختاری اپیزودیک و ساخته رسول ملا قلی پور یک درام جنایی است که اینگونه روایت می شود: قصه اول: ستاره اسدی (نیکی کریمی) پرستار نوه ی معلول یکی از بازماندگان قجری است. او مورد توجه شاهزاده پیر (سعید پورصمیمی) و خواجه خانه (حبیب دهقان نسب) قرار می گیرد و حسادت کلفت خانه را بر می انگیزد. اما نوه ی معلول با نوشته اسرار شاهزاده را بازگو می کند و به همین دلیل به سرنوشت وحشتناکی دچار می شود. قصه دوم : ستاره برای خرج عمل دخترش نسیم، احتیاج به پول دارد. او به قصد اخاذی، سوار تاکسی می شود و با چاقویی احمد (آتیلا پسیانی) راننده را تهدید می کند. اما سرنوشت تلخی در انتظار ستاره است. قصه سوم: نسیم به اتفاق دوستانش (امیرحسین صدیق و سیامک انصاری) تصمیم به سرقت از جواهرفروشی می گیرد. این جریان مصادف با تظاهرات سیاسی در خیابان است. مغازه دار و سارقین کشته و به عمارت شاه نشین منتقل می شوند اما نسیم در میان اجساد زنده است.

جوایز نسل سوخته
جوایز نسل سوخته
جوایز نسل سوخته
نسل سوخته در جشنواره های مختلف 5 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم نسل سوخته

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

122 دقیقه

داستان

فیلمی با ساختاری اپیزودیک و ساخته رسول ملا قلی پور یک درام جنایی است که اینگونه روایت می شود: قصه اول: ستاره اسدی (نیکی کریمی) پرستار نوه ی معلول یکی از بازماندگان قجری است. او مورد توجه شاهزاده پیر (سعید پورصمیمی) و خواجه خانه (حبیب دهقان نسب) قرار می گیرد و حسادت کلفت خانه را بر می انگیزد. اما نوه ی معلول با نوشته اسرار شاهزاده را بازگو می کند و به همین دلیل به سرنوشت وحشتناکی دچار می شود. قصه دوم : ستاره برای خرج عمل دخترش نسیم، احتیاج به پول دارد. او به قصد اخاذی، سوار تاکسی می شود و با چاقویی احمد (آتیلا پسیانی) راننده را تهدید می کند. اما سرنوشت تلخی در انتظار ستاره است. قصه سوم: نسیم به اتفاق دوستانش (امیرحسین صدیق و سیامک انصاری) تصمیم به سرقت از جواهرفروشی می گیرد. این جریان مصادف با تظاهرات سیاسی در خیابان است. مغازه دار و سارقین کشته و به عمارت شاه نشین منتقل می شوند اما نسیم در میان اجساد زنده است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نسل سوخته