بیوگرافی کامل معصومه قادری

متن کامل بیوگرافی معصومه قادری

«معصومه قادری» در آثاری همچون «آخرین نبرد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی معصومه قادری

«معصومه قادری» در آثاری همچون «آخرین نبرد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های معصومه قادری

آخرین مشارکت های کاربران