آخرین نبرد (1377)

85 دقیقه
تاریخ اکران: 1377/02/20
کارگردان: حمید بهمنی

ناصر (محمدعلی سلیمان تاش) علی، شوهر خواهرش را الگوی خود در زندگی می‌داند. پس از شهادت علی، او از جعفر که می‌خواهد با خواهرش ازدواج کند و جای علی را بگیرد، دلخور است. اما با اعزام ناصر به جبهه و در طی اتفاقاتی، رابطه‌ی ناصر و جعفر تغییر می‌یابد.

ناصر (محمدعلی سلیمان تاش) علی، شوهر خواهرش را الگوی خود در زندگی می‌داند. پس از شهادت علی، او از جعفر که می‌خواهد با خواهرش ازدواج کند و جای علی را بگیرد، دلخور است. اما با اعزام ناصر به جبهه و در طی اتفاقاتی، رابطه‌ی ناصر و جعفر تغییر می‌یابد.

سایر اطلاعات فیلم آخرین نبرد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

ناصر (محمدعلی سلیمان تاش) علی، شوهر خواهرش را الگوی خود در زندگی می‌داند. پس از شهادت علی، او از جعفر که می‌خواهد با خواهرش ازدواج کند و جای علی را بگیرد، دلخور است. اما با اعزام ناصر به جبهه و در طی اتفاقاتی، رابطه‌ی ناصر و جعفر تغییر می‌یابد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آخرین نبرد