بیوگرافی کامل فرزانه ارسطو

متن کامل بیوگرافی فرزانه ارسطو

«فرزانه ارسطو» در آثاری همچون «جنگ کودکانه»، «تیغ زن»، «تسویه حساب»، «تنها دوبار زندگی می کنیم»، «استشهادی برای خدا»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «رئیس»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «آبادان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرزانه ارسطو

«فرزانه ارسطو» در آثاری همچون «جنگ کودکانه»، «تیغ زن»، «تسویه حساب»، «تنها دوبار زندگی می کنیم»، «استشهادی برای خدا»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «رئیس»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «آبادان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرزانه ارسطو

آخرین مشارکت های کاربران