بیوگرافی کامل معصومه کریمی

متن کامل بیوگرافی معصومه کریمی

«معصومه کریمی» در آثاری همچون «دم صبح»، «دوردست ها»، «ملکوت»، «گیس بریده»، «شبکه سه و نیم»، «زیر آسمان شهر»، «دیدار»، «اشک و لبخند»، «ساعت خوش»، «جاده عشق»، «اکباتان» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی معصومه کریمی

«معصومه کریمی» در آثاری همچون «دم صبح»، «دوردست ها»، «ملکوت»، «گیس بریده»، «شبکه سه و نیم»، «زیر آسمان شهر»، «دیدار»، «اشک و لبخند»، «ساعت خوش»، «جاده عشق»، «اکباتان» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.0
1394
7.0
1389
7.2
1385
7.3
1384
7.0
1380
7.0
1373
7.0
1373
7.0
1373
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های معصومه کریمی

آخرین مشارکت های کاربران