بیوگرافی کامل عباس مرادی

متن کامل بیوگرافی عباس مرادی

«عباس مرادی» در آثاری همچون «لاتاری»، «سیگنال موجود است»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «یوسف پیامبر»، «پریدخت»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «دفتری از آسمان»، «ارابه مرگ»، «آتش پنهان»، «آخرین پرواز»، «پریناز»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران»، «بدل‌کار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس مرادی

«عباس مرادی» در آثاری همچون «لاتاری»، «سیگنال موجود است»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «یوسف پیامبر»، «پریدخت»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «دفتری از آسمان»، «ارابه مرگ»، «آتش پنهان»، «آخرین پرواز»، «پریناز»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران»، «بدل‌کار» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس مرادی