بیوگرافی کامل کاظم نادری

متن کامل بیوگرافی کاظم نادری

«کاظم نادری» در آثاری همچون «گمشده»، «باد و مه»، «زیر سایه کنار» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کاظم نادری

«کاظم نادری» در آثاری همچون «گمشده»، «باد و مه»، «زیر سایه کنار» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کاظم نادری