تاریخ اکران: 1365/02/03
کارگردان: مهدی صباغ‌زاده

مجید (فرامرز قریبیان) کارمند بانک است. او از صندوق بانک مبلغ بیست هزار تومان را کسر آورده است. این در حالی‌ست که همسرش اکرم (افسانه بایگان) نیز پس از مشاجره با او، خانه را به حالت قهر ترک کرده و نزد پدرش (جمشید مشایخی) ماجرای کسری از بانک را به صورت دیگری توضیح داده است که مشکلات را دوبرابر می‌کند.

مجید (فرامرز قریبیان) کارمند بانک است. او از صندوق بانک مبلغ بیست هزار تومان را کسر آورده است. این در حالی‌ست که همسرش اکرم (افسانه بایگان) نیز پس از مشاجره با او، خانه را به حالت قهر ترک کرده و نزد پدرش (جمشید مشایخی) ماجرای کسری از بانک را به صورت دیگری توضیح داده است که مشکلات را دوبرابر می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم گمشده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

112 دقیقه

داستان

مجید (فرامرز قریبیان) کارمند بانک است. او از صندوق بانک مبلغ بیست هزار تومان را کسر آورده است. این در حالی‌ست که همسرش اکرم (افسانه بایگان) نیز پس از مشاجره با او، خانه را به حالت قهر ترک کرده و نزد پدرش (جمشید مشایخی) ماجرای کسری از بانک را به صورت دیگری توضیح داده است که مشکلات را دوبرابر می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گمشده