بیوگرافی کامل ویرجینی بودو

متن کامل بیوگرافی ویرجینی بودو

«ویرجینی بودو» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ویرجینی بودو

«ویرجینی بودو» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ویرجینی بودو

آخرین مشارکت های کاربران