بیوگرافی کامل علی پیری

متن کامل بیوگرافی علی پیری

«علی پیری» در آثاری همچون «23 نفر»، «گل مریم»، «کیلومتر پنج» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی پیری

«علی پیری» در آثاری همچون «23 نفر»، «گل مریم»، «کیلومتر پنج» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1397
7.0
1366
0.0
1361
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی پیری