بیوگرافی کامل صنم نکواقبال

متن کامل بیوگرافی صنم نکواقبال

«صنم نکواقبال» در آثاری همچون «عمارت فرنگی»، «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صنم نکواقبال

«صنم نکواقبال» در آثاری همچون «عمارت فرنگی»، «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1388
6.8
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صنم نکواقبال

آخرین مشارکت های کاربران